L'herència deweyana: la Philosophy for Children de Matthew Lipman i les bases del coneixement