Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948)