Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga