Ramon Esquerra (1909-1938?) : geografia vital i crítica d'un esperit comparatista