Manuel Brunet i Solà (1889-1956). El periodisme d'idees al servei de la "veritat personal"