Creativitat i subversió en les reescriptures de Joan Sales