Anàlisi dels descartaments efectuats per la flota d'arrossegament en el Golf de Lleó

Localització