Les sHsps en surera: capacitat protectora enfront l'estrés i variabilitat genètica