Estudi de l'acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral