Estudi d'una metal·lotioneïna d'alzina surera (QsMT)