Transferència de tecnologia universitària. Modalitat i estratègies