La formació de la imatge turística induïda: el paper de les xarxes relacionals

Localització