El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

Localització