La projecció d'un ideal estètic durant el Noucentisme. Josep Aragay i Blanchar (1889-1973)