Estudi fonamental i aplicat de l'etapa d'eliminació de tinta per flotació