Desenvolupament d'un sistema expert com a eina per a una millor gestió de la qualitat de les aigües fluvials