Aprofitament de residus vegetals per a la concentració i separació d'ions metàl·lics de solucions aquoses