Aplicació d'algoritmes genètics en l'optimització dels processos de fabricació del paper