El risc dinàmic: concepte, mesura i determinants econòmics