Aspectes metodològics i aplicacions de la modelització del temps de supervivència multivariant mitjançant models mixtes