Visualitzant Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial per matèria "65 - Gesti%C3%B3 i organitzaci%C3%B3. Administraci%C3%B3 i direcci%C3%B3 d'empreses. Publicitat. Relacions p%C3%BAbliques. Mitjans de comunicaci%C3%B3 de masses"