Creació d'una xarxa de comunicacions Modbus per TsxMicro