Diagnosi basada en models tenint en compte els retards en xarxes de comunicació