Disseny i implementació d'un sistema per a la simulació de processos d'arranc [sic] de ferritja