Anàlisi i proposta de millora de la gestió del Memorial Auschwitz-Birkenau

Localització