Desenvolupament d'una plataforma informàtica per al tractament, manipulació i visualització de dades cardíaques