Portabilitat d'aplicacions de PC a PDA mitjançant un cas d'estudi: ScummVM