Aplicació de gestió de rutes d'operari i incidències d'instal·lacions sobre PDA amb sincronització remota