Eina per al desenvolupament de reflectors de conjunts òptics