Simulació d'un magatzem automàtic amb Citect Scada