El concepte de districte industrial: un repàs des de l'òptica de la tradició italiana