Construcció d'un elèctrode d'ió selectiu amb membrana de PVC i marro de cafè com a ionòfor