Un model de guia didàctica [Ressenya del llibre Itinerari geològic de Banyoles: descoberta del funcionament del sistema lacustre, de David Brusi , Joan Bach i Miquel Sanz]