Estudi de viabilitat per a l'execució d'un pla parcial urbanístic

Localització