La Falange a Girona [Ressenya del llibre El Partit únic: la Falange i el Movimiento a Girona, 1935-1977 de Josep Clara]

Share
Ressenya del llibre de Josep Clara 'El Partit únic : la Falange i el Movimiento a Girona, 1935-1977', publicat pel Cercle d'Estudis Històrics i Socials l'any 1999. En aquest llibre es tracta un dels aspectes centrals del regim (antiparlamentari) franquista: l'existència d'un partit únic oficial (la Falange), configurat com a Movimiento Nacional, i la seva concreció en la demarcació provincial de Girona ​
​Tots els drets reservats