L'altra cara de la catedral [Ressenya del llibre L' Església catalana sota la monarquia dels Borbons: la Catedral de Girona en el segle XVIII, de Montserrat Jiménez]