Parròquia i societat rural: 15 anys d'investigacions