Els Turons de Maçanet: fragmentació i conservació en un espai forestal