La serra de les Salines, entre la crisi i les noves perspectives de futur