Notes sobre llengua i Església al Rosselló (segles XVII-XVIII)