Valors adverbials associats a la conjunció que: un estudi històric