Els documents i la informació de la biblioteca des de la perspectiva de propietat intel·lectual: la preservació dels recursos digitals a les biblioteques (resum de cursos)