Es publica «Història, arquitectura i patrimoni», el llibre institucional de la UdG