Manuel Cermerón: "Sense cap mena de dubte, l'e-MTA és una excel·lent oportunitat per intentar configurar projectes que estiguin basats en el coneixement"