Presentació [d'Anna MªGeli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona]