Projecte d'una explotació de boví de llet a la finca "Cal Verd" de Llambilles

Localització