Els professionals de la sanitat a la Catalunya de mitjan segle XIX