Els valors literaris de la Renaixença: sobre Barcelona, l'orgull burgès i el treball dels catalans