Història urbana: la primera expansió meridional (segles XI i XII)