El Cementiri de l'àrea de l'hospital militar de la ciutadella de Roses